Se tv-indslag om MedieLab-indvielsen
Forberedelse før besøg
Skoleelever fra 9. klasse kan komme og få en på opleveren i mediehusets MedieLab. Fyens Stiftstidende anbefaler, at lærerne forbereder klassens elever på besøget i multimedie-laboratoriet, hvor der står journalistik og medier på programmet under hele besøget.

MedieLab013.jpgBlot nogle få timers forberedelse kan give et sjovere og bedre udbytte af besøget i MedieLab for både elever og lærere. Kort sagt, så bliver oplevelsen til viden, når eleverne er forberedte.

Følgende journalistiske begreber kan hjælpe til en overordnet forståelse:

VINKLING
Alle journalistiske historier har en vinkel. Vinklen afgøres af hvilket perspektiv journalisten eller redaktøren vælger at lægge på historien. Den samme historie kan vinkles forskelligt, selvom den bringes i det samme medie. Det er af afgørende betydning for at fange læsernes interesse, at mediet i forhold til sine læsere, vælger de rigtige vinkler på sine historier. Eleverne skal kende begrebet for bedre at kunne orientere sig i den daglige nyhedsstrøm, og for at kunne forholde sig kritisk til de enkelte mediers redaktionelle prioritering og journalistiske dækning.

Læs i Journalistens Håndbog om vinkling

BILLEDVALG
Man ved fra læserundersøgelser, at billederne i avisen fanger langt størstedelen af læsernes opmærksomhed. Alene derfor er udvælgelsen af det rette billede et meget centralt led i den redaktionelle proces. Men med billedvalget tydeliggør avisen også vinklen på historien og slår tonen an. Billedvalget foretages ud fra en samlet betragtning af dets virkemidler, som er selve motivet og perspektivet på dette, beskæringen, farverne og belysningen. Desuden indgår etiske overvejelser både i forhold til læseren og til de personer der optræder på billedet. Bevidsthed om avisens billedvalg er vigtig for eleverne, fordi de af den vej hurtigt kan afkode den redaktionelle hensigt med historien.

Læs i Journalistens Håndbog om billedvalg under design
Læs artikel af Christina Ove Holm fra PRENT om mediernes billedvalg

KILDEKRITIK
I skolen kender man bedst begrebet kildekritik i forbindelse med projektarbejdsformen og i historieundervisningen. I journalistik har begrebet sin egen betydning. Journalister skal altid kontrollere sine kilders oprigtighed for at sikre at medierne bringer korrekte oplysninger. Man skelner mellem partskilder, interessekilder og ekspertkilder. Eleverne skal arbejde med begrebet for selv at være i stand til at vurdere mediernes troværdighed, når de bringer den enkelte historie.

Læs mere i Journalistens Håndbog om kilder

PRESSESKIK
Selvom Medieansvarsloven fastsætter regler for god presseskik, er der ofte uenighed i presseetiske spørgsmål. Vi har ytringsfrihed og frie medier i Danmark, men forskellige medier udgives ud fra forskellige presseetiske grundholdninger. Indenfor selv samme mediehus kan der være forskel på, hvor langt det enkelte medie går i de samme sager. Derfor er det vigtigt, at eleverne selv tager kvalificeret stilling til hvilke historier medierne må, bør og skal bringe og på hvilken måde de gør det.

Læs i Journalistens Håndbog om presseskik

Gå til Pressenævnets hjemmeside: www.pressenaevnet.dk

JOURNALISTISKE FAGBEGREBER
Arbejdet med medier i undervisningen leder naturligt hen mod, at eleverne tilegner sig viden om centrale fagbegreber indenfor journalistik. Læs mere på Avisnet:

Idéudvikling
Research
Kilder
Nyhedskriterier
Stofområder
Vinkling
Skriveproces
Webjournalistik

Mediehuset Fyens Stiftstidende tilbyder i forbindelse med et besøg i Medielab, at tilsende klassesæt af aviser en uge før besøget. Henvendelse til abonnementsafdelingen på telefon 63 15 15 15.